F. A. Q. - Frequently Asked Questions


Produkt 128iPCI
Laatste update 03.05.2005
Versie 1.1
Vragen en antwoorden 14

Verzekert u zich a.u.b. ervan dat u de laatste versie van drivers en software gebruikt. U
kunt de laatste versie vanf onze FTP-server betrekken of direkt vanaf onze web pagina

Internet TerraTec Electronic GmbH
http://www.terratec.com Herrenpfad 38
ftp://ftp.terratec.de D-41334 Nettetal

Een overzicht van de vragen

Vraag 1:
Een audio cd wordt afgespeelt in de CD-ROM, maar ik kan helaas niets horen.

Vraag 2:
Het keyboard dat is aangesloten aan de geluidskaart reageerd niet als ik een toets druk.

Vraag 3:
Ook al word een spel gespeelt in het DOS in real modus en in de instellingen 'General MIDI' selecteerd wordt er geen geluid van de wavetable weer gegeven.

Vraag 4:
Nadat de stuurprogrammas zijn geinstalleerd, start Windows alleen met 16 kleuren op en geeft de informatie dat de video kaart niet correct is geinstalleerd.

Vraag 5:
Met welke geluidskaarten standaards is de TerraTec 128iPCI compatibel onder MS-DOS?

Vraag 6:
Er is een resource conflict (b.v. IRQ conflict) en ik kan de bronnen en de basis configuratie niet veranderen in het apparaatbeheer.

Vraag 7:
Als ik twee joysticks met hulp van een splitter met de geluidskaart 128i PCI verbind dan werkt een of werken geen van beiden niet correct. Iedere Joystick alleen werkt goed.

Vraag 8:
Er is geen geluid uitgave bij een MS-DOS spel in real modus.

Vraag 9:
Nadat de stuurprogrammas zijn geinstalleerd verschijnt bij een herstart van Windows 95/98 de foutmelding "Windows General Protection Fault when initializing the IOS device".

Vraag 10:
Na een nieuwe driver installatie of een wissel van een PCI slot kan het Softwarewavetable niet meer worden gebruikt (behalve onder Windows 95).

Vraag 11:
Na iedere systeem start (Windows 95/98) moet de geluidskaart 128iPCI opnieuw worden installeerd.

Vraag 12:
Nadat de kaart is geinstalleerd worden de wave bestanden in een loop afgespeelt.

Vraag 13:
In het apparaatbeheer kan ik alleen de vermelding "TerraTec 128iPCI Audio" met een uitroepteken zien.

Vraag 14:
Spellen die DirectX gebruiken werken niet correct op mijn systeem.


Vraag 1:
Een audio cd wordt afgespeelt in de CD-ROM, maar ik kan helaas niets horen.

Antwoord 1:
De oorzaak voor dit probleem kan werkelijk alleen aan het audiokabel liggen welke tussen de geluidskaart en cd-rom loopwerk moet worden aangesloten. Dit kabel transporteert het audiosignaal vanaf de CD-rom loopwerk, alle anderen geluiden worden via de PCI bus gestuurt. Het is ook belangrijk te weten dat men verschillende interfaces kan gebruiken zonder bedenken (maar sluit wel de computer vantevoren af). Dan herstart de computer en start de weergave van de CD. Als u het geluid van de CD hoort heeft u de correcte interface gevonden.

Als alternatief kan men de digitale weergave van de CD gebruiken (minstens Windows 98SE wordt benodigd). In dit geval is de interne kabel verbinding tussen de geluidskaart en de cd-rom loopwerk niet van belang: het signaal wordt via de systeem bus gestuurt. Hierdoor wordt een beetje meer CPU prestatie gebruikt, maar bij actuele PC's is dit bijna niet te merken. Meer informatie hoe men de digitale weergave van CD's kan gebruiken kunt u hier vinden:

ftp://ftp.terratec.net/Documentation/AudioCD_Playback_GB.pdf


y


Vraag 2:
Het keyboard dat is aangesloten aan de geluidskaart reageerd niet als ik een toets druk.

Antwoord 2:
De ervaring heeft ons geleerd dat een aantal van verschillende MIDI verbindingskabels helaas allemaal uiterlijk indentisch zijn. Deze kabels zouden een zogenoemde opto-koppler beinhouden die op het level van een geluidskaart passen. Omdat het niet mogelijk is dit van buiten te controleren is het raadzaam altijd het MIDI kabel van de geluidskaartfabrikant te gebruiken. Ons produkt aanbod voorziet van een zulke kabel die u bij de handelaar kunt verkrijgen.


y


Vraag 3:
Ook al word een spel gespeelt in het DOS in real modus en in de instellingen 'General MIDI' selecteerd wordt er geen geluid van de wavetable weer gegeven.

Antwoord 3:
U kunt het software wavetable van de 128i PCI niet in de real modus DOS gebruiken. Alleen het FM synthesis zal in dit geval werken. Daarom zou u de muziek weergave omzetten naar SoundBlaster Pro. Een hardware wavetable of daughter board die met de wavetable connector is verbonden kan natuurlijk worden gebruikt door de General MIDI instelling te wijzigen. Stelt u aub. zeker dat het toebehorende luidsterkte regelaar niet op "dempen" is gestelt in het Windows 95/98.


y


Vraag 4:
Nadat de stuurprogrammas zijn geinstalleerd, start Windows alleen met 16 kleuren op en geeft de informatie dat de video kaart niet correct is geinstalleerd.

Antwoord 4:
Er is waarschijnlijk een IRQ conflict met de video kaart. Controleerd u de IRQ vermeldingen in het BIOS. Alle IRQ's moeten op 'PnP/ISA' of 'NO/ICU' zijn gewijzigt. De optie 'PnP OS installed' moet ingestelt zijn op 'NO'. Wij raden u ook aan de volgorde van de PCI kaarten te veranderen. Indien mogelijk plaatst u de 128i PCI in een slot boven de videokaart. Er is een regel dat alle PCI kaarten die een IRQ benodigen boven de video kaart geplaatst worden moet.


y


Vraag 5:
Met welke geluidskaarten standaards is de TerraTec 128iPCI compatibel onder MS-DOS?

Antwoord 5:
Onder MS-DOS is de TerraTec 128iPCI kaart
• SoundBlaster en
• SoundBlaster Pro kompatiebel.

Configureert u alleen de toebehorende instellingen van het opslag adres, IRQ en DMA kanaal in het setup programma van iedere applicatie en de geluidsondersteuning mag geen probleem meer zijn. Wij raden u aan dat u SoundBlaster of SoundBlaster Pro selecteerd zoals de geluidskaart en de muziekkaart. Enkele applicaties verlangen BLASTER omgeving variabel voor de instelling.
Bijvoorbeeld vult u de volgende zin in het bestand AUTOEXEC.BAT:

SET BLASTER = A220 I5 D1 T4
T4 = SoundBlaster Pro model ID
D1 = DMA channel number
I5 = Interrupt number
A220 = I/O address of the sound card

Als u de geluidskaart heeft geconfigureerd met de verschillende instellingen moet u de toebehorende zin aanpassen. T4 staat voor de SoundBlaster Pro kompatibiliteit, deze parameter mag niet worden verandert.


y


Vraag 6:
Er is een resource conflict (b.v. IRQ conflict) en ik kan de bronnen en de basis configuratie niet veranderen in het apparaatbeheer.

Antwoord 6:
PCI kaarten worden automatisch configureerd door het BIOS, Plug & Play of het ACPI van het besturingsprogramma. Deze mechanismen laten geen manuele wijzeging van de IRQ in het apparaatbeheer toe. Als het belangrijk us een andere Interupt aan de kaart toe te wijzen is het mogelijk de kaart in een andere PCI slot te plaatsen en te installeren. Het is mogelijk de slots te wisselen met een andere kaart. In additie bieden enkele BIOS versie de optie om een bepaalde IRQ aan een enkele slot toe te wijzen. Op ieder geval krijgt u nadere informatie uit de handleiding van het motherboard.


y


Vraag 7:
Als ik twee joysticks met hulp van een splitter met de geluidskaart 128i PCI verbind dan werkt een of werken geen van beiden niet correct. Iedere Joystick alleen werkt goed.

Antwoord 7:
De gameport van de 128i PCI correspondeert met de standaard voorwaarden van maximum 4 assen en 4 knoppen. Als u met twee joysticks wilt werken via een poort mach iedere joystick alleen 2 asse en 2 knoppen hebben.

y


Vraag 8:
Er is geen geluid uitgave bij een MS-DOS spel in real modus.

Antwoord 8:
Eerst start u Windows 95/98. Klik op start > afsluiten > herstart de computer in het MS-DOS modus. Dit stellt zeker dat de geluidskaart correct word geinitialiseerd. Verzekert u zich aub. ook ervan dat de toebehorende luidsterkte regelaars Windows 95/98 niet op "dempen" zijn gestelt.

y


Vraag 9:
Nadat de stuurprogrammas zijn geinstalleerd verschijnt bij een herstart van Windows 95/98 de foutmelding "Windows General Protection Fault when initializing the IOS device".

Antwoord 9:
U kunt dit probleem oplossen door uw computer te herstarten in de "safe mode" en dan de naam van het bestand 'rmm.pdr' in de map \Windows\System\IOsubsys directory to 'rmm.bak' te veranderen. De foutmelding mag nu niet meer verschijnen als u uw systeem herstart.

y


Vraag 10:
Na een nieuwe driver installatie of een wissel van een PCI slot kan het Softwarewavetable niet meer worden gebruikt (behalve onder Windows 95).

Antwoord 10:
Dit probleem treedt op in bepaalde systeem configuraties. Er is een nieuwe software op onze web pagina verkrijgbaar die dit probleem oplost.

y


Vraag 11:
Na iedere systeem start (Windows 95/98) moet de geluidskaart 128iPCI opnieuw worden installeerd.

Antwoord 11:
In het apparaatbeheer vind u onder systeem componenten\Plug & Play Bios\instellingen het item "NVRAM/ESCD-Updates". Nadat u dit punt heeft geactiveert hoeft de kaart niet na iedere start opnieuwe worden geinstalleerd.


y


Vraag 12:
Nadat de kaart is geinstalleerd worden de wave bestanden in een loop afgespeelt.

Antwoord 12:
1- Controleer de ressourcen om uit te vinden wlke IRQ door de kaart wordt gebruikt: het kan echter zijn dat de geluidskaart zijn IRQ deelt met een andere apparaat.
2- Heeft u een ISA kaart op uw PC geinstalleerd? In dit geval moet u de nodige IRQ reserveren voor de geluidskaart in het BIOS.

y


Vraag 13:
In het apparaatbeheer kan ik alleen de vermelding "TerraTec 128iPCI Audio" met een uitroepteken zien.

Antwoord 13:
Stelt u zeker dat uw PC de minimum aanvorderingen vervult die voor de kaart 128i pci worden benodigt (min. Pentium 166, 16MB Ram). Denk eraan dat de IRQ 5 de standaard IRQ voor geluidskaarten is: indien deze is toegewezen aan een andere apparaat neem betrekking op antwoord 6.

y


Vraag 14:
Spellen die DirectX gebruiken werken niet correct op mijn systeem.

Antwoord 14:
Aub. installeer de actuele driver versie 5.12.01.3045 welke u van onze web pagina of de ftp server kunt downloaden.

y 

 

 

 

 

TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal

tel: +49-2157-81790
fax: +49-2157-817922
hotline: +49-2157-817914

www.terratec.com

ftp.terratec.de