FAQ – Veel gestelde vragen.


Produkt SoundSystem DMX XFire 1024
Status 21.07.00
Versie 1.1
Vragen en Antwoorden 15

Controleer of u de laatste OS versie gebruikt.

U kunt deze verkrijgen middels onze BBS, van onze website of stuur een aan uzelf geadresseerde envelope met Internationale Antwoord- coupons ter waarde van US$ 2.00 aan de TerraTec Supportdivisie.

TerraTec ReActor BBS Internet TerraTec Electronic GmbH
+49 (2157) -817924 (analog) http://www.terratec.net Herrenpfad 38
+49 (2157) -817942 (ISDN) ftp://ftp.terratec.de D-41334 Nettetal Germany

De vragen in het overzicht...

Vraag 1:
Is het nodig om jumpers te verzetten en schakelstanden te veranderen, voordat ik de soundkaart installeer?

Vraag 2:
Ik kan de IRQ van mijn DMX XFire 1024 in “Deze computer” niet wijzigen.

Vraag 3:
De soundkaart geeft geen geluidssignaal.

Vraag 4:
Hoe kan ik van mijn Hifi-installatie opnemen?

Vraag 5:
Kan ik de gecodeerde AC-3-Stream van een DVD via de digitale uitgang aan een externe Decoder (bijv. Dolby Digital Receiver) versturen?

Vraag 6:
Via de luidsprekers is voortdurend achtergrondruis hoorbaar, wat kan ik daaraan doen?

Vraag 7:
Sinds ik mijn soundkaart op de stereo-installatie heb aangesloten, is een continu diep gebrom hoorbaar.

Vraag 8:
Is de MIDI-poort van de soundkaart compatibel met de Roland MPU-401 Standaard?

Vraag 9:
Het lukt mij niet om MacroFX effecten waar te nemen.

Vraag 10:
WAV-bestanden die met de DMX XFire 1024 worden afgespeeld, klinken vervormd.

Vraag 11:
Een op de soundkaart aangesloten Keyboard geeft geen reactie bij het drukken op een knop.

Vraag 12:
Waar kan ik nieuwe stuurprogramma’s en utilities voor mijn soundkaart krijgen?

Vraag 13:
De ForceFeedbackmeldingen van een op de DMX XFire 1024 aangesloten ForceFeedback-Joysticks functioneren niet.

Vraag 14:
De digitale ingang kan niet synchroniseren op de digitale uitgang van de het CD-ROM-station.

Vraag 15:

Het DMX XFire 1024 Control Panel werd niet geinstalleerd tijdens de Driver installatie, wat moet ik doen om dit te corrigeren?Vraag 1:

Is het nodig om jumpers te verzetten en schakelstanden te veranderen, voordat ik de soundkaart installeer?

Antwoord 1:

Voorafgaand aan de ingebruikname en de inbouw van de kaart zelf is het niet noodzakelijk jumpers te verzetten. Vanwege de noodzakelijk flexibiliteit zijn er toch twee jumpers - de eerste jumper (JP1) maakt het mogelijk de hoofdtelefoonversterker bij de eerste Line-uitgang in/uit te schakelen, de tweede jumper (JP2) het signaalniveau in te stellen (TTL of S/PDIF) bij de digitale ingang. De kaart voldoet volledig aan de Intel/Microsoft specificaties. Er zijn dus totaal geen jumpers of schakelaars voor het instellen van IRQs, DMA-kanalen en adressen aanwezig.

y


Vraag 2:

Ik kan de IRQ van mijn DMX XFire 1024 in “Deze computer” niet wijzigen.

Antwoord 2:

PCI De kaarten worden automatisch via de Bios, Plug & Play of ACPI van het besturingssysteem geconfigureerd. Deze mechanismen voorzien niet in een handmatige wijziging van IRQ via “Configuratiescherm”. Mocht het noodzakelijk zijn dat aan de kaart een andere IRQ moet worden toegewezen, dan is er de mogelijkheid de kaart in een ander PCI-Slot in te bouwen, of met een andere kaart van PCI-Slot te wisselen. Bovendien bieden sommige BIOS-en de mogelijkheid om IRQ's aan afzonderlijke PCI-Slots toe te wijzen. Raadpleeg daarvoor in ieder geval het handboek van het moederbord.


y


Vraag 3:

De soundkaart geeft geen geluidssignaal.

Antwoord 3:

y


Vraag 4:

Hoe kan ik van mijn Hifi-installatie opnemen?

Antwoord 4:

y


Vraag 5:

Kan ik de gecodeerde AC-3-Stream van een DVD via de digitale uitgang aan een externe Decoder (bijv. Dolby Digital Receiver) versturen?

Antwoord 5:

Ja, vooropgesteld dat u in het bezit bent van een passende Software-DVD-decoder waarmee u die DVD op uw PC weergeeft. De Ravisent Cinemaster 99 / 2000 en Cyberlink's PowerDVD Vers. 2.55 of hoger ondersteunen deze functie van de DMX XFire 1024. Wees u ervan bewust dat indien u niet expliciet over de volledige versie van een dergelijk programma beschikt bepaalde functies uitgeschakeld kunnen zijn – als het bijvoorbeeld uit de levering van uw grafische kaart stamt. Raadpleeg het  handboek van de desbetreffende software voor welke instellingen u moet uitvoeren. Verbind de optische digitale uitgang van de DMX XFire met de optische digitale ingang van de decoder en activeer in de DMX XFire 1024 Mixer onder “Digital I/O” voor de digitale uitgang de routing “Software DVD (AC-3)”.

y


Vraag 6:

Via de luidsprekers is voortdurend achtergrondruis hoorbaar, wat kan ik daaraan doen?

Antwoord 6:

Bij het ontwerp van de soundkaart werd waarde gehecht aan de beste audio-eigenschappen. Desalniettemin kan niet worden uitgesloten dat er in bepaalde computerconfiguraties straling van de grafische en videokaarten, harde schijfcontroller of voeding in het audiosignaal meekomen. In het algemeen is de ingebouwde versterker daarvoor zeer gevoelig. Gebruik actieve luidsprekers of uw Hifi-installatie via de Line-uitgang. Plaats de soundkaart in uw computer zover als mogelijk verwijderd van de bovengenoemde storingsbronnen. Schakel de microfooningang op dempen als u die niet gebruikt.

y


Vraag 7:

Sinds ik mijn soundkaart op de stereo-installatie heb aangesloten, is een continu diep gebrom hoorbaar.

Antwoord 7:

Het brommen (50Hz) komt voort uit het 220 V voedingsnet en wordt in een zogenaamde massalus geïnduceerd. Deze lus ontstaat wanneer u twee apparaten die via de aardleiding of een andere leiding (bijv.  antennekabel) geaard zijn, bovendien met een audiokabel verbind. Het brommen verdwijnt als men de directe verbinding scheidt – hetzij met een mantelstroomfilter, die in de antennenleiding ingeschakeld wordt (bij de vakhandel, ca. NLG 23), of met een audio-duplexspoel die de directe koppeling van audiouitgang (PC) en ingang (HiFi-versterker) opheft (bijv. Conrad, Best.-Nr. 31 14 05 en bij de auto-HiFi-handel). Indien u de antennekabel van de Receiver/Tuner losneemt en het brommen daarmee verdwijnt, dan is een bypass-filter voldoende. Is het brommen ook zonder antennekabel hoorbaar, dan ontstaat de storing door een dubbele aarding via de netstekker; en is een duplexspoel de oplossing.

y


Vraag 8:

Is de MIDI-poort van de soundkaart compatibel met de Roland MPU-401 Standaard?

Antwoord 8:

De soundkaart ondersteunt zowel de Sound Blaster MIDI-modus als de MPU-401 UART-modus (niet de SMART modus, hetgeen echter niet prestatieverminderend werkt aangezien de meeste programma's de MPU-401 UART-Modus ondersteunen). Programma's die voor de MPU-401 Modus zijn geschreven ondersteunen bij een voorhanden zijnde Wavetable hun soundkaart dus rechtstreeks.

y


 

Vraag 9:

Het lukt mij niet om MacroFX effecten waar te nemen.

Antwoord 9:

Controleer de instellingen in de DMX XFire 1024 Mixer. MacroFX functioneert onder andere met volumeverhoging. Als u de regelaar op Maximum heeft ingesteld, kan de kaart het volume niet verder verhogen en is het effect nauwelijks waarneembaar.

y


Vraag 10:

WAV-bestanden die met de DMX XFire 1024 worden afgespeeld, klinken vervormd.

Antwoord 10:

Gelieve de instelling van de WAVE-regelaar in de DMX XFire 1024 Mixer te controleren. Als deze regelaar in de hoogste aanslag staat, kan het tot vervorming van het signaal leiden. Een uitsturing van de WAV-weergave op 0dB bereikt men als de regelaar op ongeveer 70% ingesteld wordt.

y


Vraag 11:

Een op de soundkaart aangesloten Keyboard geeft geen reactie bij het drukken op een knop.

Antwoord 11:


y


Vraag 12:

Waar kan ik nieuwe stuurprogramma’s en utilities voor mijn soundkaart krijgen?

Antwoord 12:

U kunt via de ReActor Mailbox onder telefoonnummer 02157-817924 (analoog) en 02157-817942 (ISDN) continue de nieuwste versies van stuurprogramma's en software betrekken. U heeft daar eveneens toegang toe via onze Internetsite (http://www.terratec.net). Hier krijgt u ook actuele informatie over onze producten en heet van de naald tools voor uw soundkaart.

y


Vraag 13:

De ForceFeedbackmeldingen van een op de DMX XFire 1024 aangesloten ForceFeedback-Joysticks functioneren niet.

Antwoord 13:

Voor de ForceFeedback-overdracht worden in de regel de MIDI-lijnen voor andere doeleinden gebruikt. Let erop dat de DMX XFire 1024 Game Device interface een eigen IRQ krijgt toebedeeld en dat u steeds de actueelste software van uw ForceFeedback-Joysticks gebruikt.

y


Vraag 14:

De digitale ingang kan niet synchroniseren op de digitale uitgang van de het CD-ROM-station.

Antwoord 14:

y


Vraag 15:

Het DMX XFire 1024 Control Panel werd niet geinstalleerd tijdens de Driver installatie, wat moet ik doen om dit te corrigeren?

Antwoord 15:

Indien het Windows Configuratiescherm aktief is, kan het gebeuren dat het DMX Xfire 1024 Control Panel niet juist installeert of helemaal niet installeert. Algemeen bevelen wij aan dat alle applicaties afgesloten moeten zijn gedurende de installatie. U kunt echter naderhand het DMX Xfire 1024 ControlPanel installeren door de bestanden Xfire.cpl enXFireRes.dll te kopieren naar de Windows System map. Deze bestanden zijn ongecomprimeerd te vinden op de driver CD.

y


TerraTec Electronic GmbH  
Herrenpfad 38  
D-41334 Nettetal Germania  
   
tel: +49-2157-81790
fax: +49-2157-817922
bbs 28.8 +49-2157-817924
bbs isdn: +49-2157-817942
hotline: +49-2157-817914
FTP ftp://ftp.terratec.de
WWW http://www.terratec.net